Podanie w sprawie pracy

Gdy szukamy pracy, zdajemy sobie sprawę, że tym, co staje się naszą wizytówką jest CV. Tam wyliczamy po kolei nasze wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kompetencje czy hobby. Ktoś analizujący dokładnie podobny dokument stopniowo poznaje osobę autora, która się pod nim ukrywa. Żeby jednak pozyskać więcej informacji jej dotyczących, istotą okaże się list motywacyjny. Umożliwia on poznać kandydata ubiegającego się o dane stanowisko, bardzo dokładnie, dlatego firmy przeważnie wymagają go oprócz CV. Również następnego pisma związanego z procesem rekrutacyjnym, nie można lekceważyć poruszając ten temat. Jest nim mianowicie podanie o pracę. Dokument taki tworzy się chociażby w sytuacji, jeśli nie odszukamy w żadnym źródle informacji ogłoszenia dotyczącego naboru na jakąś posadę, ale chcielibyśmy o nią zabiegać. Podanie jest zatem zwróceniem się do pracodawcy lub osoby odpowiedzialnej za zatrudnianie personelu o rozpatrzenie naszej kandydatury. Pismo takie jest krótkie, a zawiera najważniejsze informacje na nasz temat, miejsce i datę sporządzenia oraz dane przedsiębiorstwa , gdzie chcemy pracować. Następnie należy użyć zwrotu grzecznościowego, a zaraz pod nim w kilku zdaniach nakreślić prośbę o przyjęcie wraz z krótkim opisem motywacji.